فصل هشتم ریاضی نهم

توضیح قسمت اول : بریم سراغ حجم ها که در مورد حجم های هندسی و غیر هندسی صحبت میکنیمو نکته هاشو مورد بررسی قرار
ادامه مطلب
آوریل 18, 2022
1,296 بازدید بازدید

فصل نهم ریاضی هشتم

توضیح قسمت اول : این فصل در مورد دایره هستش که در مورد موضوع وضعیت دو خط نسبت بهم ، وضعیت خط و دایره نسبت بهم و
ادامه مطلب
آوریل 17, 2022
801 بازدید بازدید

فصل نهم ریاضی هفتم

توضیح قسمت اول : این قسمت در مورد اینکه اصلا علم امار چیه ؛ جدول دادها – چوب خط و میانگین صحبت میکنیم توضیح
ادامه مطلب
آوریل 17, 2022
476 بازدید بازدید

فصل هفت ریاضی نهم

توضیح قسمت اول : توی قسمت اول قراره در مورد شناخت عبارت های گویا صحبت کنیم که اصلا عبارت گویا چی هست و چطور
ادامه مطلب
مارس 12, 2022
1,491 بازدید بازدید

فصل هشت ریاضی هشتم

توضیح قسمت اول : توی قسمت اول قراره آمار رو رو تعریف کنیم در مورد نمودارهای ستونی ، خط شکسته ، دایره ای و تصویری
ادامه مطلب
مارس 12, 2022
655 بازدید بازدید

فصل هشت ریاضی هفتم

توضیح قسمت اول : قسمت اول در مورد بردارهاست که در مورد بردار و ویژگی هایی ک داره حرف میزنیم و بردارهای مساوی و
ادامه مطلب
مارس 12, 2022
404 بازدید بازدید

فصل ششم ریاضی نهم

توضیح قسمت اول : توی این قسمت در مورد معادله خط و دستگاه مختصات صحبت میکنیم و چندین مثال ازش واستون حل میکنیم
ادامه مطلب
مارس 5, 2022
1,464 بازدید بازدید

فصل هفتم ریاضی هشتم

توضیح قسمت اول : توی اولین قسمت قراره یاد آوری داشته باشیم از مبحث توان ها توی پایه هفتم که شامل توان در توان ها
ادامه مطلب
فوریه 27, 2022
943 بازدید بازدید