فصل هشتم ریاضی نهم

توضیح قسمت اول : بریم سراغ حجم ها که در مورد حجم های هندسی و غیر هندسی صحبت میکنیمو نکته هاشو مورد بررسی قرار
ادامه مطلب
آوریل 18, 2022
1,296 بازدید بازدید

فصل هفت ریاضی نهم

توضیح قسمت اول : توی قسمت اول قراره در مورد شناخت عبارت های گویا صحبت کنیم که اصلا عبارت گویا چی هست و چطور
ادامه مطلب
مارس 12, 2022
1,491 بازدید بازدید

فصل ششم ریاضی نهم

توضیح قسمت اول : توی این قسمت در مورد معادله خط و دستگاه مختصات صحبت میکنیم و چندین مثال ازش واستون حل میکنیم
ادامه مطلب
مارس 5, 2022
1,464 بازدید بازدید

فصل پنجم ریاضی نهم

توضیح قسمت اول : یه مرور کلی از بخش عبارت های جبری که شامل جمع و تفریق و … میشه داریم توی این قسمت حتما نگاه
ادامه مطلب
ژانویه 27, 2022
1,569 بازدید بازدید

فصل چهارم ریاضی نهم

توضیح قسمت اول : از پایه هفتم با توان آشنا هستید اول یه مروری در مورد این مبحث داریم و بعد از آن میریم سراغ
ادامه مطلب
دسامبر 4, 2021
1,337 بازدید بازدید