فصل پنجم ریاضی نهم

توضیح قسمت اول : یه مرور کلی از بخش عبارت های جبری که شامل جمع و تفریق و … میشه داریم توی این قسمت حتما نگاه
ادامه مطلب
ژانویه 27, 2022
1,569 بازدید بازدید

فصل چهارم ریاضی نهم

توضیح قسمت اول : از پایه هفتم با توان آشنا هستید اول یه مروری در مورد این مبحث داریم و بعد از آن میریم سراغ
ادامه مطلب
دسامبر 4, 2021
1,337 بازدید بازدید

فصل سوم ریاضی نهم

توضیح قسمت اول : رسیدیم به فصل سوم ریاضی نهم ک این فصل در مورد استدلال هستش ؛ فصل هندسی ک نیاز به تجزیه و تحلیل
ادامه مطلب
نوامبر 18, 2021
1,250 بازدید بازدید

فصل دوم ریاضی نهم

توضیح قسمت اول : عدد گویا چیه؟ به زبان ساده میشه گفت هر کسری عدد گویاست اما یه شرطی داره ک در مورد این شرط صحبت
ادامه مطلب
اکتبر 10, 2021
1,158 بازدید بازدید